Adatvédelmi tájékoztató

A CRISCOMP INFORMATIKA Kft. elkötelezett az Ön személyes adatai védelme és az iránt, hogy a webhelyeink, valamint a termékeink, szolgáltatásaink és megoldásaink használatakor Önnek pozitív élményben legyen része.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató azokra a webhelyekre és megoldásokra vonatkozik, amelyek hivatkozás vagy említés révén erre a nyilatkozatra utalnak. A jelen Adatvédelmi tájékoztató a személyes adatok általunk végzett kezelésének módját, valamint az Ön számára az adatgyűjtés, -felhasználás és -elérés szempontjából rendelkezésre álló lehetőségeket, továbbá a személyes adatok frissítésének és helyesbítésének módját ismerteti. A személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatunkról további információval szolgálhatunk az ajánlatok leírásában, a kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatokban, valamint az adatgyűjtés előtt vagy az adatgyűjtéskor biztosított jogi nyilatkozatokban. Egyes webhelyeink saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezhetnek, amelyek leírják, hogy az adott webhely esetében hogyan kezeljük a személyes adatokat. Abban az esetben, ha az adatgyűjtéskor biztosított adatvédelmi tájékoztató, illetve az adott webhelyre vagy megoldásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató tartalma ütközne a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval, akkor az adott adatkezelési tájékoztató vagy a kiegészítő adatvédelmi tájékoztató az irányadó.

A tájékoztató célja

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését szem előtt tartva, a jogszabályi előírásoknak megfelelően különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 [GDPR] Rendelet rendelkezéseire, tájékoztassa a felhasználókat a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. által kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és az általuk igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatok gyűjtése

A webhelyünk és megoldásaink használata, valamint az ezzel kapcsolatos interakció során adatokat gyűjthetünk, a személyes adatokat is ideértve, mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánjuk tenni. „Személyes adat” minden, az egyén azonosítására alkalmas adat, többek között a név, a cím, az e-mail-cím, a telefonszám, a bejelentkezési adatok (fiókszám, jelszó), a marketingbeállítások vagy a közösségi média-fiók adatai. Ha más adatokat is kapcsolunk a személyes adataihoz, akkor ezeket a kapcsolt adatokat is személyes adatokként kezeljük. A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Többféle okból gyűjtünk személyes adatokat, mint például:

 • A megrendelések, ajánlatkérések, fizetési tranzakciók feldolgozása céljából.
 • Hírlevélre történő feliratkozás biztosítása érdekében.
 • Marketing célú üzenetek küldéséhez.
 • Fiók létrehozásához.
 • Hogy a megoldásaink bizonyos funkciói használhatók legyenek.
 • A felhasználói élmény személyre szabásához.
 • Ügyféltámogatás nyújtásához.
 • Állásra való jelentkezés kezeléséhez.

Ha Ön valamely harmadik fél személyes adatait (például a nevét, az e-mail-címét vagy a telefonszámát) megadja a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. számára, akkor kijelenti, hogy rendelkezik a harmadik fél ehhez szükséges engedélyével. Erre példa többek között referencia- vagy marketinganyag továbbítása egy barátnak vagy ajánlások küldése valamely állás betöltésére. A harmadik felek az eredeti üzenetben megadott hivatkozást követve vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött üzenettel leiratkozhatnak bármely későbbi megkeresésről. Bizonyos esetekben a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. és az általunk bevont harmadik felelek automatikusan adatokat gyűjthetnek cookie-k, webnaplók, webjelzők és más hasonló alkalmazások útján. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy javítsuk a webhelyek használhatóságát, teljesítményét és hatékonyságát, valamint jobban megértsük azokat és személyre szabhassuk a tartalmat és az ajánlatokat az Ön számára. További információért olvassa el az alábbi, Cookie-k és más webtechnológiák című szakaszt.

A személyes adatainak felhasználása

A személyes adatait a vállalatunk folyamatainak működtetésére, a webhelyeink és megoldásaink eljuttatására, javítására és személyre szabására, a vállalatunkkal kapcsolatos marketing célú és egyéb üzenetek küldésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által megengedett más, jogszerű célokra használhatjuk. A személyes adatok felhasználásának néhány módja például:

 • Az Ön által kért megoldás eljuttatása.
 • A megoldásaink és az online tapasztalható élmény elemzése, támogatása és javítása.
 • Webhelyek, hírlevelek és más kommunikációs eszközök személyre szabása.
 • Önnek szóló üzenetek küldése marketing céljából vagy az ügyfél-elégedettség növelése érdekében.

A kommunikációs beállításait bármikor módosíthatja. A lehetőségeit az alábbiakban tekintheti meg, és kiválaszthatja a kommunikációs beállításait.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok pontossága

A személyes adatai pontosságának és naprakészségének megőrzéséhez szükségünk van a segítségére. Többféle lehetőséget kínálunk a személyes adatainak elérésére, helyesbítésére, letiltására és törlésére:

 • Bizonyos webhelyeinken online megtekintheti és szerkesztheti személyes adatait és beállításait a profiljában.
 • Bizonyos hírleveleinkben az adott link segítségével leiratkozhat a hírlevél küldésről, így törölheti adatainak összerendelését az adott hírlevél kapcsán. 
 • Ha a személyes adatai elérésével, helyesbítésével, letiltásával vagy törlésével kapcsolatban további segítségre van szüksége, közvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot. Jóhiszeműen elvárható erőfeszítéseket fogunk tenni az adatok elérésére, törlésére, frissítésére, letiltására vagy helyesbítésére vonatkozó ésszerű kérelmek teljesítésére. Kérelmére 25 napon belül válaszolunk. Amennyiben nem tudjuk teljesíteni kérelmét, úgy magyarázattal fogunk szolgálni.

A lehetőségei és a kommunikációs beállításainak kiválasztása

Lehetőséget adunk Önnek, hogy megkaphassa a megoldásainkkal kapcsolatos különböző információkat. A kommunikációs beállításait a következő módszerekkel kezelheti:

 • Az általunk küldött összes promóciós e-mail tartalmaz utasításokat, melyeket követhet az adott levelezési listáról történő leiratkozáshoz.
 • Üzenet küldésével e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy postán a következő címre: CRISCOMP INFORMATIKA Kft. 4030 Debrecen, Gyoma u. 17. Ne felejtse el belefoglalni a nevét, az e-mail-címét és a konkrét, releváns információkat azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyeket már nem szeretne megkapni.

Ezek a választási lehetőségek nem vonatkoznak azokra a szolgáltatási értesítésekre vagy más kötelező üzenetekre, amelyek bizonyos megoldások részeinek számítanak, és amelyeket rendszeresen megkap, amíg az érintett megoldás Önnél használatban van.

A webhelyünk, illetve megoldásaink használatával, vagy a személyes adatainak megadásával elfogadja, hogy biztonsági, adatvédelmi és adminisztrációs kérdésekben elektronikus formában kommunikálhatunk Önnel a használatot illetően. A biztonsági rendszerrel kapcsolatos probléma esetén például megkísérelhetjük az értesítés webhelyeinken való megjelenítésével, e-mail küldésével vagy más módon történő kapcsolatfelvétellel elektronikus formában értesíteni Önt.

A személyes adatainak megosztása

A személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel az üzleti folyamataink, megoldásaink működtetése, a megoldásaink eljuttatása, javítása és személyre szabása, a vállalatunkkal kapcsolatos marketing célú és egyéb üzenetek küldése, valamint a vonatkozó jogszabályok által megengedett más, jogszerű célból, illetve az Ön engedélyével.

A személyes adatokat a következő módokon oszthatjuk meg:

 • Üzleti partnerekkel, szolgáltatókkal, jogosult harmadik fél ügynökeivel vagy megbízottaival a kért megoldás, szolgáltatás vagy tranzakció nyújtásához. Többek között például a következő célokból: megrendelések és hitelkártya-tranzakciók feldolgozása, webhelyek üzemeltetése, esemény regisztráció biztosítása, értékesítéshez köthető vagy értékesítés utáni támogatás elősegítése, valamint ügyféltámogatás nyújtása.
 • Valamely illetékes hatóság általi információkérésre válaszul, ha úgy véljük, hogy az adatok átadása valamely vonatkozó jogszabálynak, szabálynak vagy jogi eljárásnak megfelelően, az abban előírtak szerint történik.
 • Rendfenntartó szervekkel, kormányzati hatóságokkal vagy más harmadik féllel, amennyiben az a jogi eljárásoknak vagy a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés szempontjából szükséges; ha az a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. és az üzleti partnereinek, az Ön vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megóvása érdekében szükséges; vagy amint azt a vonatkozó jogszabály egyébként megkívánja.
 • Amennyiben erről egyéb formában értesítettük és Ön hozzájárul az adatok megosztásához.

A személyes adatainak biztonsága

Szándékunkban áll a ránk bízott személyes adatok védelme és ezen Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő, biztonságos kezelése. A CRISCOMP INFORMATIKA Kft. fizikai, adminisztratív és technikai védelmet valósít meg, amelyet a személyes adatainak védelme és a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy közzététel elkerülése céljából terveztünk. Ezenkívül beszállítóinkkal szemben is követelmény ezeknek az adatoknak a védelme az illetéktelen hozzáféréssel, felhasználással vagy közzététellel szemben.

A személyes adatok megőrzése

A személyes adatait szükség szerint azoknak a céloknak a teljesítés érdekében őrizzük meg, amelyek miatt azokat gyűjtöttük. A személyes adatait szükség szerint az üzleti követelményeinknek való megfelelés, a jogszabályból eredő kötelezettségeink teljesítése, a vitás kérdések megoldása, az eszközeink védelme és a szerződések betartatása céljából őrizzük meg és használjuk fel.

Cookie-k és más webtechnológiák használata

Számos webhelyhez hasonlóan a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. is automatikus adatgyűjtő eszközöket használ, például cookie-kat, beágyazott webes hivatkozásokat és webjelzőket. Ezek az eszközök bizonyos standard információkat gyűjtenek, amelyeket az Ön böngészője küld a webhelyünknek. Többek között például a böngészője típusát és annak a webhelynek a címét, amelyről Ön a mi webhelyünkre érkezett.

Ezenkívül az alábbiakról is gyűjthetnek információt:

 • Az Ön internetprotokoll-címe (IP-címe). Ez egy szám, amelyet a rendszer automatikusan rendel hozzá a számítógépéhez vagy eszközéhez, amikor az internethez kapcsolódik. Ez egy egyedi cím, amelyet az internetszolgáltatója vagy az informatikai osztálya rendel Önhöz a TCP/IP-hálózaton belül. Többek között az IP-cím teszi lehetővé a webkiszolgálóknak, hogy megtalálják és megfelelő kapcsolatot létesíthessenek  eszközével.
 • Kattintásfolyam-viselkedés. Ide tartoznak például a megtekintett oldalak és azok a hivatkozások, amelyekre rákattintott. Ezek az eszközök lehetővé teszik webhelyünk könnyebb és hatékonyabban meglátogatását, ami az Ön számára nagyobb értéket jelent, hiszen a rendszer felismeri, amikor visszatér, és személyre szabott felhasználói élményt biztosít.

A cookie-k használatáról az erre szolgáló információs sáv figyelmeztet. 

Bizonyos webböngészők lehetővé teszik a „követés tiltása” funkció engedélyezését, amely arra vonatkozó jelzéseket küld a meglátogatott webhelyeknek, hogy Ön nem szeretné az online tevékenységének nyomon követését. Ez nem egyenértékű a cookie-k blokkolásával, mivel azok a böngészők, amelyekben engedélyezve van a „követés tiltása” funkció, továbbra is elfogadhatnak cookie-kat.

Jelenleg nincs arra vonatkozó iparági szabvány, hogy a vállalatoknak hogyan kell reagálniuk a „követés tiltása” jelzésekre. Jelenleg a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. webhelyei nem ismerik fel és nem reagálnak a „követés tiltása” jelzésekre. Ha a későbbiekben ez változni fog, annak módjáról ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatjuk.

Hivatkozott webhelyek

Egyéb harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat biztosíthatunk, amely webhelyekre nincs befolyásunk, és amelyekre a jelen Adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen webhelyeken (és minden meglátogatott webhelyen) közzétett adatvédelmi nyilatkozatot.

Kapcsolatfelvétel

Véleményét nagyra értékeljük. Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó kérdése vagy megjegyzése van, küldje el e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://naih.hu

A HARMÓNIA KUCKÓ (froh.hu) általános adatkezelési tájékoztatója

Ki kezeli személyes adatait? 

A személyes adatait a HARMÓNIA KUCKÓ (froh.hu) üzemeltetője a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 4030 Debrecen, Gyoma u 17.

E-mail címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszámunk: +36 30 1866692

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

 A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A HARMÓNIA KUCKÓ csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A CRISCOMP INFORMATIKA Kft. kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Miután Ön megadta személyes adatait, azok pontosságért a CRISCOMP INFORMATIKA Kft. felel.

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a HARMÓNIA KUCKÓ (froh.hu) által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak

 • módosítását: a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.
 • törlését, illetve zárolását: az önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére - a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül - írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.
 • elfelejtését: amely az összes személyes adatának törlését jelenti minden kapcsolódó platformon. Ez a jog korlátozható (pl. kötelezettség teljesítése).
 • elhordozását: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható, interoperábilis formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tájékoztatást kérhet

Az adatkezelés teljes tartama alatt Ön jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a HARMÓNIA KUCKÓ által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 • az adatok forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról;
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;
 • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

 A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a HARMÓNIA KUCKÓ-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a HARMÓNIA KUCKÓ a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve HARMÓNIA KUCKÓ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a HARMÓNIA KUCKÓ-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

A HARMÓNIA KUCKÓ (froh.hu) egyedi adatkezelési tájékoztatója

Kinek az adatait kezeljük?

A HARMÓNIA KUCKÓ regisztrált felhasználóinak, vagy rendelést leadó felhasználóinak személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A kezelt személyes adatok leírását az alábbi táblázatban tekintheti meg. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem kezel különleges személyi adatot, nem végez profilalkotást és nem továbbít személyes adatokat külföldre.

Tevékenység

Érintettek

Kezelt adatok köre

Jogalap

Adatkezelés időtartama

Adatok továbbítása

Adatfeldolgozó

Regisztráció

regisztrációt igénybe vevő felhasználók 

·         e-mail cím

·         felhasználónév

·         megjelenített név

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

a fiók felhasználó általi megszüntetéséig 

nem

nincs

Számlázás, számla kezelés, számla megőrzés

rendelést leadó felhasználók

·         számlázási név

·         számlázási cím

·         telefonszám

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

A számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. §-a
értelmében a számla
keletkezésétől számított 8
évig.

igen

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú melléklete

Kiszállítás

rendelés leadásakor kiszállítás szolgáltatást igénybe vevő felhasználók

·         név

·         szállítási cím

·         telefonszám

Szerződés teljesítése         (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

A számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. §-a
értelmében a számla
keletkezésétől számított 8
évig.

igen

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Panaszkezelés, hibabejelentés

panaszt vagy hibabejelentést benyújtó felhasználók

·         név

·         cím

·         e-mail cím

·         telefonszám

Jogos érdeken alapuló
adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f
alapján

a bejelentés lezárásától számított 3 év

nem

nincs

Általános kapcsolat kezelés

általános kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználók

·         név

·         e-mail cím

a felhasználó hozzájárulása

hozzájárulás visszavonásáig

nem

nincs

Ajánlatkérés

ajánlatkérés szolgáltatást igénybe vevő felhasználók

·         név

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         település

a felhasználó hozzájárulása

hozzájárulás visszavonásáig

nem

nincs

Hírlevél küldése

hírlevél szolgáltatásra feliratkozó felhasználók

·         e-mail cím

·         név

a felhasználó hozzájárulása

hozzájárulás visszavonásáig

nem

nincs

Bankkártyás fizetés Bankkártyás fizetést választók e-mail cím a felhasználó hozzájárulása Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően igen

CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Ki kezelheti az adatait?

Személyes adatait az Adatkezelő munkavállalói a szolgáltatások teljesítése érdekében ismerhetik meg (iktatás, ügykezelés). Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett személyes adatait védje technikai és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, elektronikus rendszerek védelme, az elvégzett tevékenységek naplózása, a számon kérhetőség biztosítása.

Kinek továbbítjuk az adatait?

 • Bankkártyás fizetés választása esetén

A froh.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai kerülnek átadásra az CIB Bank Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a CIB Bank Zrt tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: CIB Bank adatvédelem

 • Egyéb esetben

A személyes adatait nem adjuk ki és nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Bankkártyás fizetés választása esetén a megadott fizetési szolgáltató mint adatfeldolgozót vesszük igénybe, egyéb esetben a regisztrált személyek adatait saját szerverünkön tároljuk. Külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

----------------------
A dokumentum pdf formában letölthető.